Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina

Organization Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ ISKRA Banjaluka Udruženje
“Srce za djecu koja boluju od raka” (The heart for the kids with cancer)
Country BOSNIA & HERZEGOVINA BOSNIA & HERZEGOVINA
Region Europe Europe
Status FULL FULL
Contact Name Dijana Berić  Lejla Kameric; Fikret Kubat
email udrrodiskrabl@gmail.com  info@srcezadjecu.ba; Lejla.kameric@gmail.com;
WHO Region EURO EURO
Address Jovana Raškovića bb Street Himze Polovine 21
Town 78000 Banja Luka 71000 Sarajevo
Telephone (+387)51304600 (+387) 33 215-416
Mob. +387 62 347 395
website www.udrrodiskrabl.com  www.srcezadjecu.ba