Bulgaria bulgaria

Organization Association “Children with Oncohematologic diseases”
Country BULGARIA
Region Europe
Status FULL
Contact Name Theodora Armenkova, Margarita Borissova, Petia Aleksandrova
email info@decaohz.org; ohz_deca@abv.bg; 
WHO Region EURO
Address 26 Gen. Danail Nikolaev blvd.
Town 1527 Sofia
Telephone (+359) 895733060; (+359) 894487294
website www.decaohz.org