greece Greece

Organization Floga – Parents association of Children with Cancer Karkinaki Panhellenic association of Childhood and Adolescence Cancer Survivors
(Kyttaro)
Country GREECE GREECE GREECE
Region Europe Europe Europe
Status FULL FULL FULL
Contact Name Maria Trifonidi,  Georgia Kokkinou Yiannis Liaros, Menia Koukougianni Aimilia Tsirou; John Angelokopoulos
email floga@floga.org.gr; info@floga.org.gr; geokokkinou@gmail.com info@karkinaki.gr kyttaro.greek@gmail.com 
WHO Region EURO EURO EURO
Address Aigiou str 6-8, Goudi Triaena Business Center
15 Avenue Mesogeion
Aigiou 6-8
Town 115 27 Athens 11525 Athens 11527 Goudi, Athens
Telephone 30-210-7485000; +30 6948946396 0030 210 7499306, 0030210 7499304 00 30-210-74.85.000
website www.floga.org.gr www.karkinaki.gr www.tokyttaro.gr