Slovakia

  • Detom s rakovinou n.o. – For Children with Cancer
Full member
Contactperson Barbora Reismullerova , Peter Mitura
Address Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Telephone/Fax +56-2-4805960/ +56-2-5568840
E-mail info@detomsrakovinou.sk
Website http://www.detomsrakovinou.sk/
  • SMILE, n.o., POMÁHAME S ÚSMEVOM
Full member
Contactperson Ludmila Hurajova, Zuzana Uhliarikova
Address Jana Hollého 5, 917 01 Trnava
Telephone/Fax +56-2-4805960/ +56-2-5568840
E-mail hurajova@lifesupport.sk; uhliarikova@lifesupport.sk
Website http://www.detomsrakovinou.sk/