Ukraine ukraine

Organization “Tabletochki” Charity Foundation Charitable Foundation Zaporuka Childhood Cancer Foundation “Crab” David Deacon Charity Institution
Country UKRAINE UKRAINE UKRAINE UKRAINE
Region Europe Europe Europe Europe
Status ASSOCIATE ASSOCIATE FULL ASSOCIATE
Contact Name Yuliya Nogovitsyna Natalia Onipko, Iana Dashkovska Larisa Lavrenyuk Eberhardine Seelig
email info@tabletochki.org; y.nogovitsyna@tabletochki.org onipko@zaporuka.org.ua; info@zaporuka.org.ua fond-krab@mail.ru; larisafondkrab@gmail.com seelig-david@t-online.de
WHO Region EURO EURO EURO EURO
Address 4/6 Omelianovycha-Pavlenka Street, floor 14 Vasylkivska Street, 30 Kiev, str.Lomonosova, 33/43, National Cancer Institute Tarasiwksa Str 16, Quartier 10
Town 01010 Kyiv 03022 Kiev 02232 Kyiv 01033 Kiew
Telephone 0038 067 464 8774 (+38) 044 3615697 38 67 2555287 380 44 235 56 26
website www.tabletochki.org www.zaporuka.com.ua;  http://krab.org.ua/eng/ www.ukrainischekinderkrebshilfe.de